Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ว่าภายในไร่มันสำปะหลัง มีโรงงานนำกากอุตสาหกรรมออกมาทำการฝังกลบในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงไปทั่ว สร้างความเดือดร้อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ (H.E. Mr. Tofail Ahmed) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
จากนโยบายของรัฐบาลข้อ ๘ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เร่งสร้างสังคมนวัตกรรม และปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจต่อการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้จริง
กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์ โดยใช้โมเดลจังหวัดมหาสารคามที่สามารถจัดการกับผลผลิตมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี ย้ำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะออกสู่ตลาดมากเดือนกันยายนนี้
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 3 ชนิดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
สศก. แถลง GDP เกษตร ไตรมาส 2 ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 11.5 หลังภัยแล้งคลี่คลาย เผย ทุกสาขาการผลิตขยายตัวหมด โดยเฉพาะสาขาพืช โตถึงร้อยละ 15.5 ทั้งปีส่งสัญญาณดี คาดขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 ย้ำในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องเกาะติดสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
“นันทวัลย์” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามความคืบหน้าการผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรวมตัวเพาะปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ
"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" คาดการณ์เศรษฐกิจ จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสานกระทบเศรษฐกิจ 15,725 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% ของจีดีพี ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจ เนื่องจากการส่งออกขยายตัวได้ดี ผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ กับเกษตรกร และ SMEs
รมว.พาณิชย์ มั่นใจเจรจายาง เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากขึ้น คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เชื่อทั้งปีส่งออกข้าวถึง 11 ล้านตัน
“อภิสิทธิ์” แนะ 5 ข้อแก้วิกฤติมันสำปะหลัง-ข้าวโพดตกต่ำ ให้”เกียรติ” นำทีมยื่น รมว.พาณิชย์ ขอทำทันทีแก้ไขได้แน่
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 71 ร้านค้า

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

Yingwattana Tapioca Co.,Ltd

ประเภท : ผู้ขาย

POONSINCHAI

ประเภท : ผู้ขาย

General Starch Limited

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

ราคามันสำปะหลัง

 
 
 

อัตราแลกเปลี่ยน