Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เวียงจันทน์ (ANN) มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังปีนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้หลังจากมูลค่าการส่งออกก้าวกระโดดใน6 เดือนแรก
สมาคมมันสำปะหลังเวียดนามขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาข้อเสนอ ที่จะให้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกับข้าวและน้ำตาล
จากปัญหาน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอาจจะต้องชะลอการขุดออกไป ส่งผลผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการ จนอาจมีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้าน
Some cassava buyers in Saravan have decided to halt purchases of the crop after the southern province introduced a new levy on shipments of the tuberous roots.
น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐ์กิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐ์กิจการเกษตรไตรมาส 3/2560 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
มช.ประสบความสำเร็จเปิดห้องผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ แห่งแรกของประเทศไทย ใช้วัตถุดิบเป็นพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ
Test D-R site 29/10/17
this is the temporary of testing D-R Site on saturday
รมว.พาณิชย์ สั่งหน่วยงานจัดทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสำคัญ รองรับการกระจายผลผลิตสู่ตลาด
“อุตตม” เร่งนำแผนพัฒนา “เศรษฐกิจชีวภาพ” เข้า ครม. อนุมัติต้น พ.ย. นี้ วางกรอบ 10 ปี ต่อยอดจากอ้อยและมันสำปะหลัง ลงทุน 3.62 แสนล้านบาท นำร่องใน “อีอีซี” เชื่อมโยงสู่ 3 พื้นที่ “ขอนแก่น, นครสวรรค์ และกำแพงเพชร” ให้เป็นเขตส่งเสริม ได้สิทธิประโยชน์เหมือน “อีอีซี”
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 73 ร้านค้า

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

Yingwattana Tapioca Co.,Ltd

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

ราคามันสำปะหลัง

 
 
 

อัตราแลกเปลี่ยน