Language :
EMK-C-01

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

    
ค้นหา :
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ว่าภายในไร่มันสำปะหลัง มีโรงงานนำกากอุตสาหกรรมออกมาทำการฝังกลบในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงไปทั่ว สร้างความเดือดร้อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ (H.E. Mr. Tofail Ahmed) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
จากนโยบายของรัฐบาลข้อ ๘ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เร่งสร้างสังคมนวัตกรรม และปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจต่อการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้จริง
กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์ โดยใช้โมเดลจังหวัดมหาสารคามที่สามารถจัดการกับผลผลิตมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี ย้ำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะออกสู่ตลาดมากเดือนกันยายนนี้
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 3 ชนิดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
สศก. แถลง GDP เกษตร ไตรมาส 2 ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 11.5 หลังภัยแล้งคลี่คลาย เผย ทุกสาขาการผลิตขยายตัวหมด โดยเฉพาะสาขาพืช โตถึงร้อยละ 15.5 ทั้งปีส่งสัญญาณดี คาดขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 ย้ำในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องเกาะติดสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
“นันทวัลย์” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามความคืบหน้าการผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรวมตัวเพาะปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ
"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" คาดการณ์เศรษฐกิจ จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสานกระทบเศรษฐกิจ 15,725 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% ของจีดีพี ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจ เนื่องจากการส่งออกขยายตัวได้ดี ผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ กับเกษตรกร และ SMEs
รมว.พาณิชย์ มั่นใจเจรจายาง เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากขึ้น คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เชื่อทั้งปีส่งออกข้าวถึง 11 ล้านตัน
“อภิสิทธิ์” แนะ 5 ข้อแก้วิกฤติมันสำปะหลัง-ข้าวโพดตกต่ำ ให้”เกียรติ” นำทีมยื่น รมว.พาณิชย์ ขอทำทันทีแก้ไขได้แน่
กรมการค้าภายในเตรียมเสนอ กกร.ออกประกาศให้พ่อค้าที่รับซื้อข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ต้องขึ้นทะเบียน พร้อมให้แจ้งที่อยู่ ราคารับซื้อ สถานที่เก็บ และผู้ที่รับซื้อต่อ เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตร ป้องกันไม่ให้เกษตรกรโดนเอาเปรียบ ส่วนการแก้ปัญหามันสำปะหลังราคาตกต่ำ เตรียมใช้ “มหาสารคามโมเดล” ดึงผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อรับซื้อมันเส้นจากเกษตรกร
ผู้ประกอบการ 2 ราย ยื่นเอกสารตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมันสำปะหลังล็อตสุดท้ายกว่า 3,700 ตัน
กระทรวงพาณิชย์ เปิดยื่นเอกสารตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมันสำปะหลังล็อตสุดท้าย
จับตาราคาสินค้าเกษตรดิ่งเหว ทั้งข้าว-มันสำปะหลัง-ยางพารา-ข้าวโพด-ผลไม้ ทุบกำลังซื้อรากหญ้าไตรมาส 3 วูบ ชาวสวน-ชาวไร่ โอดรัฐบาล “หมดมุข” เอาแต่อัดมาตรการเดิม ๆ เหมือนให้ยาแก้ปวด ไม่แก้ปัญหาตรงจุด ทั้งการลักลอบนำเข้ามันเส้นแนวชายแดน นอมินีจีนสวมรอยตัดราคา เปิดนำเข้าข้าวสาลีกดราคาข้าวโพด ปาล์มสต๊อกล้น โรงสีมีปัญหาสินเชื่อยางถูกลอยแพ มังคุดราคาดิ่งเหว ทำรายได้เกษตรกรหดลงต่อเนื่อง
เทคโนโลยี ยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง 4.0
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล
พณ.เตรียมส่งข้อมูลซื้อขายมันสำปะหลังเส้นแบบจีทูจี เมื่อปี54ให้ป.ป.ช. พร้อมให้ความร่วมมือหาคนผิดมาลงโทษ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุจริต
พาณิชย์ * นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดเตรียมมาตรการดูแลราคามันสำปะหลังปี 2560/ 61 ไว้ล่วงหน้าแล้ว มีจำนวน 14 โครงการ วงเงินประมาณ 616 ล้านบาท มีทั้งโครงการที่ช่วยเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก และสนับสนุนให้เพาะปลูกเป็นมันแปลงใหญ่ การช่วยเหลือระหว่างการเพาะปลูกโดยผลักดันให้ใช้ระบบน้ำหยด และการดูแลหนี้สินเดิมด้วยการพักชำระหนี้
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร
พาณิชย์ ย้ำรัฐบาลมีมาตรการดูแลราคามันสำปะหลังปี 60/61 ไว้แล้ว เตรียมหนุนเครื่องสับมัน ผลักดันทำมันเส้นสะอาดป้อนตลาด พร้อมส่งเสริมให้แปรรูปเป็นสินค้าอาหาร ทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอขุดมันช่วงนี้ เหตุฝนตก แนะรอขายหลังหน้าฝน
12345678910...