Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชูนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย "แม่เหล็กดูดสาหร่าย" นวัตกรรมที่ช่วยเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กได้ไว้ใน 10 วินาที ตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ส่วนสำคัญ คือ การแปลงโมเลกุลแป้งมันสำปะหลังให้มีประจุบวก ผ่านการสังเคราะห์และดัดแปลงโครงสร้าง ให้มีความสามารถในการยึดเกาะสาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นประจุลบ และการผสมอนุภาคแม่เหล็ก เพื่อทำหน้าที่เหนี่ยวนำสาหร่ายออกจากแหล่งน้ำ โดยนวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ในเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการขยายฐานวัตถุดิบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ภายในประเทศและสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจากการส่งออก รวมถึงเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ โดยที่ไม่ทิ้งสารตกค้างในผลิตภัณฑ์
กษ. รุกนโยบายผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด จัดทำโครงการปลูกพืชอื่นๆ หลังฤดูทำนาปี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หวังช่วยลดปริมาณข้าวนาปรังส่วนเกิน และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในส่วนของมันสำปะหลังโรงงาน กษ. ไม่ได้มีนโยบายในส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังโรงงานทดแทนการปลูกข้าว แต่จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเดิม
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานความคืบหน้าของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น อาทิ โครงการรับจำนำยุ้งฉาง จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งการลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อที่ชาวนาได้รับเงินอุดหนุนให้เร็วที่สุด ส่วนชาวนาที่ไม่มียุ้งฉาง ต้องเร่งให้มาลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อที่ข้าวจะได้ไม่เสียหาย
คนที่ขาดวิตามินบี 1 ใหม่ๆ จะรู้สึกอ่อนเพลีย ความจำไม่ดี นอนไม่ค่อยหลับ ท้องผูก ชาตามปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง เป็นตะคริวตอนกลางคืน เป็นเหน็บชาบ่อย น้ำหนักลด หลังเท้าบวมและมักมีอาการทางประสาท พูดจาวกวนหรือพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่อง อาหารที่ให้วิตามินบี 1 ได้แก่ ไข่แดง ตับ โยเกิร์ต มันฝรั่งและถั่วชนิดต่างๆ เป็นต้น
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากขณะนี้กำลังมีการระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศไทย
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังปี 2560/2561 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบ กับปี 2559/2560 พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง 9.70% 10.67% และ 1.06% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
กรมการค้าต่างประเทศจัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.61 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของวงการมันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และยอมรับศักยภาพของไทยว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิต การค้า และการส่งออกของไทยในอนาคต
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดระบบการปลูกแทนนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนไปไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ไม่เหมาะสม 7 แสนไร่ ต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย และมันสำ ปะหลัง แต่ปรากฏว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ในขณะที่มันสำปะหลังไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ ส่งผลให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าลานมันฯ และโรงแป้ง ทั้งในเรื่องใช้วิธีตีราคาเหมาโดยไม่วัดคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้ง หักสิ่งเจือปนมากถึง 10% และตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 74 ร้านค้า

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

Yingwattana Tapioca Co.,Ltd

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

ราคามันสำปะหลัง

Date March 19, 2013 Domestic Price (Baht/KG)
  • Roots (30%) 2.60 - 3.10
  • Chips 6.40 - 6.70
  • Native Starch 13.00 - 13.20
Domestic Price (Baht/KG)
  • Roots (30%) 2.60 - 3.10
  • Chips 230 - 235
Others
  • Ethanol (Ref.-Sep.) 20.77 Baht/Litre
  • Alcohol (China) 6,300 - 6,450 Yuan/Ton
  • Glucose Syrup (Brix 82-83%) (Sep.) 17.00 - 17.40 Baht/Kg.
  • Sorbitol (Brix 70%) (Sep.)20.64 Baht/Kg.

Source : Department of Forgeign Trade

 

อัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด
4.8461 Thai Baht = 1 CNY
4.8691 Thai Baht = 1 CNY
4.9808 Thai Baht = 1 CNY
33.4610000 Thai Baht = 1 USD
33.2157 Thai Baht = 1 USD