Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นผู้นำถ่ายทอดความรู้ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง เตรียมกระจายความรู้สู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่
สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5 - 11 ต.ค. 61 สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศการผลิต
The Vietnamese and Cambodian ministers of agriculture had a meeting in Hanoi on October 12 to discuss ways to promote cooperation in agriculture, forestry, and fisheries between the two countries.
CAREYBURG, Montserrado – The Ministry of Agriculture has trained over 500 farmers and equipped them with agricultural inputs to increase production and productivity especially in Cassava value chain.
ร้อยเอ็ดฝนทิ้งช่วงเร็วกว่าทุกปี นาข้าวกว่า 190,000 ไร่ ยืนต้นตาย จนชาวนาปล่อยวัวกิน บางส่วนไถทิ้ง เตรียมปลูกมันสำปะหลังแทน นอ.เร่งให้ความช่วยเหลือ
มกอช.สร้างมาตรฐาน “ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง” ป้องชาวไร่ถูกหลอกซื้อต้นพันธุ์ห่วย ช่วยให้ได้พันธุ์คุณภาพปลอดโรค-แมลง หวังเพิ่มผลผลิตเป็น 5-7 ตัน/ไร่ หนุนยุทธศาสตร์มันฯของประเทศ พร้อมยกระดับรายได้เกษตรกรสูงขึ้น
“กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เบื้องต้นแม้น้ำในเขื่อนจะน้อย แต่กิจกรรมหลัก คือ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน แต่น้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร จะมีมาตรการอะไรในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง” นายทองเปลวกล่าว
"กรมส่งเสริมการเกษตร" เตือนชาวไร่มันสำปะหลัง ระวังโรคพุ่มแจ้ภัยเงียบทำลายผลผลิต แนะหมั่นตรวจแปลงป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง ร่วมขับเคลื่อนสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชูนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย "แม่เหล็กดูดสาหร่าย" นวัตกรรมที่ช่วยเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กได้ไว้ใน 10 วินาที ตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ส่วนสำคัญ คือ การแปลงโมเลกุลแป้งมันสำปะหลังให้มีประจุบวก ผ่านการสังเคราะห์และดัดแปลงโครงสร้าง ให้มีความสามารถในการยึดเกาะสาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นประจุลบ และการผสมอนุภาคแม่เหล็ก เพื่อทำหน้าที่เหนี่ยวนำสาหร่ายออกจากแหล่งน้ำ โดยนวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ในเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการขยายฐานวัตถุดิบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ภายในประเทศและสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจากการส่งออก รวมถึงเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ โดยที่ไม่ทิ้งสารตกค้างในผลิตภัณฑ์
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 75 ร้านค้า

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

อัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด
4.6173 Thai Baht = 1 CNY
4.6445 Thai Baht = 1 CNY
4.7621 Thai Baht = 1 CNY
32.6500000 Thai Baht = 1 USD
32.3633 Thai Baht = 1 USD