Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลังมีมติร่วมมือรับซื้อหัวมันสำปะหลังตามราคาแนะนำที่ .ละ2.50บาทหลังราคาในประเทศตกต่ำเหลือเฉลี่ยกก.ละ2.10บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังโดนผู้นำเข้าในจีนกดราคารับซื้อสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจีนมีความต้องการมันสำปะหลังไปผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปริมาณสต๊อกข้าวโพด ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมันสำปะหลังที่สำคัญของจีน มีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังสามารถแข่งขันไดมากขึ้น และโรงงานที่ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นหลังที่นำเข้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะพักทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทีมตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากเกษตรกร พบลานมันที่จังหวัดสระแก้วไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งก่อนรับซื้อ ซึ่งได้สั่งเปรียบเทียบปรับและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อาทิ มีความชื้น สิ่งเจือปนสูง ซึ่งหากส่งออกไปต่างประเทศ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้ซื้อและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยทั้งระบบ
ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 63/64 กว่า 9,789 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานทั้งใช้-ไม่ใช่งบประมาณ ขยายจ่ายเยียวยากำจัดโรคใบด่างทุกพื้นที่ 56 จังหวัด
“พาณิชย์”เผยผลการจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และอาหารเกษตรแปรรูป ในงาน AGRO FEX 2020 ที่โคราช ประสบความสำเร็จตามเป้า สามารถเจรจาซื้อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ได้เกือบ 400 ล้านบาท
ผลผลิตข้าวโพดในจีนปี 64 คาดขาดแคลนกว่า 28 ล้านตัน ดันราคาพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี กระทบต้นทุนผลิตแอลกอฮอล์ คาดหันใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าแทนมากขึ้น รง.มันเส้น-เกษตรกรเฮราคาขยับ ส่งออกสดใส
“มหันตภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นแล้วไม่มีทางรักษา ต้องทำลายอย่างเดียวเท่านั้น” ดังนั้น การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาด ปลอดโรค จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับ คุณภาพและปริมาณมันสำปะหลัง ให้ได้มาตรฐาน พร้อมส่งออกไปทั่วโลก !!!! “เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นเกษตรกรมันสำปะหลัง 4.0” 1. รู้ทันการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 2. รู้จักเลือกท่อนพันธุ์มันปลอดเชื้อ 3. เพื่อผลผลิตมันสำปะหลังสะอาด 4. สู่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผู้ส่งออกไทยลุ้นอานิสงส์ จีนขาดวัตถุดิบ คาดปี 2564 ส่งออกเพิ่ม 10% หลังสต๊อกข้าวโพดจีนลด-ราคาแพง เร่งนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนบ้าน 10 ล้านตัน “พาณิชย์” ไฟเขียวงบฯ 1,400 ล้านบาท อุ้มเกษตรกรทำลายมันติดโรคใบด่าง 26 จังหวัด
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จากการที่ตนได้อภิปรายหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา เรื่องปัญหาการรับซื้อมันสำปะหลังใน จ.ชัยภูมิ ที่ผู้รับซื้อยังใช้ประเภณีแบบเดิมๆ คือการหักค่าดิน 10% จากราคารับซื้อ
18 พ.ย.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2562 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนกลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าอาหาร เดินทางไปขยายตลาดส่งออกที่ประเทศตุรกี โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) เพื่อซื้อขายสินค้ารวม 11 คู่ มีมูลค่า 15,512 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าส่งออกให้กับประเทศได้ทันที
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 75 ร้านค้า

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

อัตราแลกเปลี่ยน