บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

        บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด  (Eiamheng Tapioca Starch Industry Co., Ltd)  ได้ก่อตั้งขึ้นจากธุรกิจลานมันเอี่ยมเฮงพืชผลโดยนายบักเอี่ยม แซ่เฮง และก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังในปี พ.ศ. 2536ที่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 150,000,000บาท มีกำลังผลิตกว่า 1,100 ตันต่อวัน บริษัทฯถือเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

        เราดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษในหลายกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยมีทั้งเกรดอาหาร(Food grade) และเกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade)


เนื้อหาเพิ่มเติม

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง(Certified Standard)

                เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพจึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและการจัดการในทุกๆด้านเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดีที่สุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระดับสากลต่างๆ ได้แก่

·        GMP

(Good Manufacturing Practice)

·        HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Point)

·        BRC:ISSUE 7

(BRC Global standard for food safety issue 7)

·        FSSC 22000

สินค้าของเรา