ผู้ทำการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐาน เลขที่ ผค.2976
KS AGRO CO.,LTD.
258 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
โทร : 037-252880
มือถือ :089-7404656
แฟกซ์ : 037-252881
E-mail : ksagro.th@gmali.com
ผลิตภัณฑ์
รับซื้อมันโม่
รับซื้อมันสับมือ
รับซื้อข้าวโพดฝัก
รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รับซื้อ สินค้าทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลังเส้น,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปาล์มน้ำมัน,ขี้ยาง ฯลฯ