ผู้ทำการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐาน เลขที่ ผค.2976
KS AGRO CO.,LTD.
258 หมู่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
โทร : 037-252880
แฟกซ์ : 037-252881
E-mali : ksagro.th@gmail.com