เครื่องสับมันสำปะหลัง ..ครูทวี3..
สนใจเครื่องสับมันสำปะหลังครูทวี
โทร 080-7399988
IDLine = 0807399988

ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ทุกวัน