Language :
EMK-W-03

ส่งออกมัน

มันไทย

ถ้าจะส่งออกมันสำปะหลัง ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงค่ะ

เนตรนภา

ดูรายละเอียดตรงหน้าหลักเว็บไซต์ แล้วกดดูตรงกฏระเบียบ จะมีขั้นตอนการส่งออกและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกต่างๆ ค่ะ

มันใส้

มันดีโก้ คืออะไร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
ความคิดเห็น :