Language :
EMK-C-02

จับตาลอบนำเข้า “มันเส้น”

จากปัญหาน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอาจจะต้องชะลอการขุดออกไป ส่งผลผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการ จนอาจมีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้าน

       ในปีนี้คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังน่าจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ล่าช้าจากปกติผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากปัญหาน้ำท่วม ฝนตก ได้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตบางส่วน ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอาจจะต้องชะลอการขุดออกไป และจากการประเมินผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออก อยู่ที่ประมาณ 28 ล้านตัน คาดว่าอาจจะลดลงประมาณ 10% จากที่ประเมินไว้ ซึ่งปกติผลผลิตจะออกมาประมาณ 30 ล้านตัน ประเด็นนี้ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการ จนต้องมีการนำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้าน

       นายบุญชัย ยอมรับว่าปัญหาการลักลอบการนำเข้ามันสำปะหลังตามเขตชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยังมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไข และดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังพบปัญหาการลักลอบนำเข้าแม้มีปริมาณไม่มากแต่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศได้ โดยประเทศที่นำเข้าเป็นหลัก คือ กัมพูชา ประมาณ 8-9 ล้านตันต่อปี และสปป.ลาว

       ทั้งนี้ ปัญหาการลักลอบดังกล่าว หากไม่ได้รับการตรวจเข้มหรือเข้มงวด สิ่งที่เป็นห่วงมากในตอนนี้ คือ เมื่อผลผลิตเริ่มออกในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ที่กำลังจะถึง จะเป็นช่วงเดียวกับที่ผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้านออกมา อาจจะมีการลักลอบนำเข้า ซึ่งปกติการนำเข้ามีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้มีผลผลิตทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังภายในประเทศ และเกษตรกรผู้ปลูกอาจจะขายไม่ได้ราคาด้วย

     ดังนั้น จึงต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามดูแลการนำเข้าอย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่เอกสารการนำเข้าจะต้องมีการสำแดงตัวเลขการนำเข้า ปริมาณการนำเข้าที่ชัดเจน พิกัดให้มีความถูกต้อง และด่านกักกันพืช หรือตรวจสอบพืช ต้องมีความเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีสารหรือสิ่งปนเปื้อนเข้ามาในสินค้าเกษตรของไทยได้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 พ.ย. 2560)

https://www.prachachat.net

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น