Language :
EMK-C-02

ระบบน้ำหยดปลูกมันสำปะหลังได้ผลตลอดทั้งปี !!

เกษตรกรบ้านโคกหินช้าง โคราช ใช้วิธีปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดแก้ปัญหาภัยแล้ง ไม่ต้องรอน้ำฝน ลงมันได้ตลอดทั้งปี เพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากกว่าเท่าตัว

วันที่ 22 เม.ย. 2561 นายสมศักดิ์ แพงอนันต์ เกษตรกรบ้านโคกหินช้าง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้หันมาปลูกมันสำปะหลัง ใช้วิธีระบบน้ำหยดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่มีอยู่ปล่อยไปตามท่อที่วางระบบเข้าไปตามร่องของไร่มัน ซึ่งได้เจาะรูเล็กๆเอาไว้ตามท่อหรือสายยางที่วางระบบเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบน้ำหยดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นมันสำปะหลังตลอดทั้งวัน โดยจะเปิดน้ำเข้าแปลงเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้นพื้นดินก็จะมีความชุ่มชื้น ต้นมันสำปะหลังมีความอุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตได้เต็มที่ ส่วนระหว่างที่รอการเก็บผลผลิตซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 8-12 เดือน ช่วงนี้จึงปลูกพืชอายุสั้นแซมในพื้นที่ไร่มัน เช่น ข้าวโพด, ถั่วลิสง, ถั่วฝักยาว และพืชผักสวนครัวชนิดอื่น เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังได้เก็บผลผลิตส่งจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ลงทุนปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 40 ไร่ โดยในพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง จึงจำเป็นต้องคิดค้นหาวิธีปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด โดยการลงทุนเจาะน้ำบาดาลเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และสามารถปลูกมันสำปะหลังได้ตลอดทั้งปี แถมยังให้ผลผลิตดีโดยไม่ต้องรอคอยน้ำฝน ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ปลูกตามฤดูกาลเหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่เมื่อหันมาใช้วิธีระบบน้ำหยดจนได้ผลผลิตดีมากกว่าเท่าตัวและปลูกได้ตลอดทั้งปี ขายหัวมันสดทั้งในช่วงที่ราคาลดและราคาปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังปลูกพืชอื่นเสริมในไร่มันสำปะหลังอีก สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีจนตอนนี้มีเงินเก็บพอสมควร

ที่มา : คมชัดลึก (22 เมษายน 2561)

http://www.komchadluek.net/news/local/322482


 

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น