Language :
EMK-C-02

นักวิชาการเตือนมหันตภัยร้าย"โรคใบด่าง"

นักวิชาการเตือนมหันตภัยร้าย"โรคใบด่าง" จากแอฟริกาลามสู่ภูมิภาคอาเซียน

“อย่าทำเป็นเล่น เป็นมหันภัยที่ร้ายแรงมาก แอฟริกาเจ๊งเกือบทั้งทวีป จากเคยส่งออกมากที่สุดในโลกตอนนี้ผลผลิตมีน้อยมาก บางประเทศอย่างแทนซาเนียที่เคยส่งออกมันสำปะหลังสร้างรายได้หลักก็ได้รับความเสียหายเพราะโรคใบด่าง วันนี้ไทยเป็นประเทศส่งออกมันมากทีุ่สดในโลกกำลังจะเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเมื่อกว่า 10 ปีก่อน”

รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ อดีตคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในฐานะนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านมันสำปะหลังและนักวิจัยผู้คิดค้นสายพันธุ์มันสำปะหลังเกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 เผยกับ “คม ชัด ลึก” ถึงมหันตภัยร้ายโรคใบด่าง ซึ่งเขามองว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเนื่องจากยังไม่มียาหรือสารเคมีมาทำลายล้างได้ นอกจากจะกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายหรือฝังดินในระดับความลึก 3-5 เมตรในส่วนของลำต้นและเหง้าที่มีการระบาดเท่านั้นถึงจะปลอดภัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อได้ที่ : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/350089  

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น