Language :
EMK-C-02

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกับกรมการค้าต่างประเทศ

“มหันตภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นแล้วไม่มีทางรักษา ต้องทำลายอย่างเดียวเท่านั้น” ดังนั้น การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาด ปลอดโรค จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับ คุณภาพและปริมาณมันสำปะหลัง ให้ได้มาตรฐาน พร้อมส่งออกไปทั่วโลก !!!! “เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นเกษตรกรมันสำปะหลัง 4.0” 1. รู้ทันการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 2. รู้จักเลือกท่อนพันธุ์มันปลอดเชื้อ 3. เพื่อผลผลิตมันสำปะหลังสะอาด 4. สู่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
รับชมคลิปดีดีมีสาระได้จาก Link : https://youtu.be/29TzR8pNwts

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น