Language :
EMK-I-01
   ข่าว/ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเข้มโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ใบด่าง เร่งส่งตัวอย่างมันสำปะหลังจากแปลงที่พบอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัย
ชอร์ตซัพพลาย ส.การค้ามันสำปะหลัง ชี้พลาดรับอานิสงส์ส่งออกมันเส้นตลาดจีนราคาพุ่ง หลังจีนขึ้นภาษีนำเข้าเอทานอลสหรัฐ ดันราคาแอลกอฮอล์ดีด หวั่นชาวไร่ไทยเสียโอกาสราคาดีด กก.ละ 3 บาท ไม่มีของ ต้องนำเข้าเพิ่ม 8-10 ล้านตัน จี้รัฐคุมคุณภาพนำเข้ามันเพื่อนบ้าน
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพุ่มแจ้และโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม และได้ดำเนินการเฝ้าระวังในประเทศไทย
“พาณิชย์”เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาติ 26-29 เม.ย.นี้ ส่งทีมนักวิชาการไปให้ความรู้แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในตุรกี หวังขยายตลาดส่งออกมันปะหลังอัดเม็ดจากไทย เผยเดือนก.ย. จะจัดคณะไปนิวซีแลนด์เพื่อขายมันอีก ด้านราคาหัวมันสดล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่กิโล 3.05 บาท เกษตรกรยิ้มกันถ้วนหน้า
กรมการค้าต่างประเทศใช้โอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาติ 26-29 เม.ย.นี้ มั่นใจกระตุ้นความต้องการใช้มันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทยและขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นแน่
เกษตรกรบ้านโคกหินช้าง โคราช ใช้วิธีปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดแก้ปัญหาภัยแล้ง ไม่ต้องรอน้ำฝน ลงมันได้ตลอดทั้งปี เพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากกว่าเท่าตัว
Being prominent in home diet, the starch is also one of the important ingredients which is widely distributed in nature. Tapioca is the starch extracted from the cassava root which is native to South America. Tapioca starch is widely used in industrial, commercial and residential applications.
กาฬสินธุ์-2 สามีภรรยาหันอาชีพบดลำต้นมันสำปะหลังส่งฟาร์มเลี้ยงโคออร์เดอร์พุ่ง แล้วกว่า 50 ตัน
จังหวัดยโสธร เปิดงาน “ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่” เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2560/2561 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอกว่า 350 คน
เข้าสู่ฤดูแล้ง สภาพอากาศร้อนทำให้โรคแมลงศัตรูต่างๆระบาดเข้าทำลายหาแหล่งอาหาร โดยเฉพาะในแปลงมันสำปะหลัง ช่วงนี้นอกจากเพลี้ยแป้งกัดกินยอดใบอ่อนมันสำปะหลัง หลายพื้นที่ยังเกิดโรคพุ่มแจ้ ที่มีเพลี้ยจักจั่นเป็นพาหะนำโรค
12345678910
  ร้านค้าสมาชิก 74 ร้านค้า

ฺBLUEWAVE STARCH CO., LTD.

ประเภท : ผู้ขาย

ลานมันทรัพย์วันทอง

ประเภท : ผู้ขาย

Sanguan Wongse Industries Co.,Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

KS AGRO CO.,LTD.

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

BANGKOK INTERNATIONNAL TRADING GROUP CO,.LTD

ประเภท : ผู้ขาย

TA (ทดสอบร้านค้า)

ประเภท : ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

Ubon Agricultural Energy Co., Ltd.

ประเภท : ผู้ขาย

บริษัท พูลอุดม จำกัด

ประเภท : ผู้ขาย

Yingwattana Tapioca Co.,Ltd

ประเภท : ผู้ขาย
แสดงทั้งหมด

ราคามันสำปะหลัง

Date March 19, 2013 Domestic Price (Baht/KG)
  • Roots (30%) 2.60 - 3.10
  • Chips 6.40 - 6.70
  • Native Starch 13.00 - 13.20
Domestic Price (Baht/KG)
  • Roots (30%) 2.60 - 3.10
  • Chips 230 - 235
Others
  • Ethanol (Ref.-Sep.) 20.77 Baht/Litre
  • Alcohol (China) 6,300 - 6,450 Yuan/Ton
  • Glucose Syrup (Brix 82-83%) (Sep.) 17.00 - 17.40 Baht/Kg.
  • Sorbitol (Brix 70%) (Sep.)20.64 Baht/Kg.

Source : Department of Forgeign Trade

 

อัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด
4.9495 Thai Baht = 1 CNY
4.9789 Thai Baht = 1 CNY
5.1138 Thai Baht = 1 CNY
32.1310000 Thai Baht = 1 USD
31.8528 Thai Baht = 1 USD