Language :
EMK-C-01

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

    
ค้นหา :
 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประสานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
นักวิชาการเตือนมหันตภัยร้าย"โรคใบด่าง" จากแอฟริกาลามสู่ภูมิภาคอาเซียน
เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยิ้ม ปีนี้ราคาหัวมันสำปะหลังมีราคาขายได้สูง ลานมันรับซื้อในราคากก.ละ 2.50 สตางค์
“สนธิรัตน์” สั่งทำแผนรับมือสินค้าเกษตรในช่วง 3 เดือนจากนี้ หวังเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาเหมาะสม ไม่ล้นตลาด ราคาไม่ตกต่ำ
The Commerce Ministry will restructure the working system to address low crop prices by connecting Thai farmers with global markets in a bid to boost rural economic growth.
เกษตรนครพนม ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง ให้ความรู้ แก่เกษตรกรได้รับทราบข้อมูล
เตือนไร่มันสำปะหลังเร่งสำรวจ สแกนหาโรคใบด่างฯช่วงปลายฝนก่อนระบาดหนัก
ความหวังชาวนาฝนห่าสุดท้ายไม่มีความหมาย นาข้าวของเกษตรกรหลายอำเภอเสียหายสิ้นเชิงแล้วกว่า 3 แสนไร่ เผยแล้งสุดในรอบ 30 ปี ที่มีนาข้าวเสียหายมากสุด เกษตรกรช้ำใจปลูกพืชชนิดอื่นแทนก็ไม่ได้เพราะไถดินไม่เข้า
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. ชี้แจงกฎเหล็กนำเข้าส่งออก มันสำปะหลังไปจีน ให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ทราบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.—กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 ลดลง 4.04% จากเดือนกันยายน 2560 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกันยายน 2561 ลดลง 6% จากเดือนกันยายน 2560
สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12 - 18 ต.ค. 61 สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
AMID THE escalating US-China trade war, Thailand’s exports fell in September for the first time in 19 months as shipments of automobiles and gold declined and Thailand’s trading partners shifted to new markets, the Commerce Ministry said.
The state government has prepared a financial plan and has sought additional funds from the Centre, as loss in agriculture sector is estimated at Rs 2,093 crore.
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเร่งสำรวจต้นมันสำปะหลังที่มีอาการคล้ายโรคใบด่าง ก่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรคขยายพันธุ์ช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่ตุลาคม–พฤศจิกายน นี้
กรุงเทพฯ 19 ต.ค. – กรมฝนหลวงฯ ขยายเวลาปฏิบัติการช่วยภัยแล้ง เน้นพื้นที่การเกษตร ลุ่มรับน้ำและอ่างเก็บน้ำที่มีความต้องการ
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ 30 จังหวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ทบทวนผลพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร 16 ชนิด จากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบเพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยปลายปีนี้เตรียมออกผลพยากรณ์ไม้ผล 6 ชนิด ปี 2562 เพื่อเตรียมวางแนวทางบริหารจัดการในปีถัดไป
กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นผู้นำถ่ายทอดความรู้ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง เตรียมกระจายความรู้สู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่
สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5 - 11 ต.ค. 61 สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศการผลิต
12345678910...