Language :
EMK-C-01

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

    
ค้นหา :
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชูนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย "แม่เหล็กดูดสาหร่าย" นวัตกรรมที่ช่วยเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กได้ไว้ใน 10 วินาที ตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ส่วนสำคัญ คือ การแปลงโมเลกุลแป้งมันสำปะหลังให้มีประจุบวก ผ่านการสังเคราะห์และดัดแปลงโครงสร้าง ให้มีความสามารถในการยึดเกาะสาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นประจุลบ และการผสมอนุภาคแม่เหล็ก เพื่อทำหน้าที่เหนี่ยวนำสาหร่ายออกจากแหล่งน้ำ โดยนวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นทางเลือกใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ในเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการขยายฐานวัตถุดิบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ภายในประเทศและสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจากการส่งออก รวมถึงเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ โดยที่ไม่ทิ้งสารตกค้างในผลิตภัณฑ์
กษ. รุกนโยบายผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด จัดทำโครงการปลูกพืชอื่นๆ หลังฤดูทำนาปี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หวังช่วยลดปริมาณข้าวนาปรังส่วนเกิน และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในส่วนของมันสำปะหลังโรงงาน กษ. ไม่ได้มีนโยบายในส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังโรงงานทดแทนการปลูกข้าว แต่จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเดิม
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานความคืบหน้าของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น อาทิ โครงการรับจำนำยุ้งฉาง จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งการลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อที่ชาวนาได้รับเงินอุดหนุนให้เร็วที่สุด ส่วนชาวนาที่ไม่มียุ้งฉาง ต้องเร่งให้มาลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อที่ข้าวจะได้ไม่เสียหาย
คนที่ขาดวิตามินบี 1 ใหม่ๆ จะรู้สึกอ่อนเพลีย ความจำไม่ดี นอนไม่ค่อยหลับ ท้องผูก ชาตามปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง เป็นตะคริวตอนกลางคืน เป็นเหน็บชาบ่อย น้ำหนักลด หลังเท้าบวมและมักมีอาการทางประสาท พูดจาวกวนหรือพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่อง อาหารที่ให้วิตามินบี 1 ได้แก่ ไข่แดง ตับ โยเกิร์ต มันฝรั่งและถั่วชนิดต่างๆ เป็นต้น
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากขณะนี้กำลังมีการระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศไทย
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังปี 2560/2561 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบ กับปี 2559/2560 พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง 9.70% 10.67% และ 1.06% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
กรมการค้าต่างประเทศจัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.61 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของวงการมันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และยอมรับศักยภาพของไทยว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิต การค้า และการส่งออกของไทยในอนาคต
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดระบบการปลูกแทนนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนไปไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ไม่เหมาะสม 7 แสนไร่ ต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย และมันสำ ปะหลัง แต่ปรากฏว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ในขณะที่มันสำปะหลังไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ ส่งผลให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าลานมันฯ และโรงแป้ง ทั้งในเรื่องใช้วิธีตีราคาเหมาโดยไม่วัดคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้ง หักสิ่งเจือปนมากถึง 10% และตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน
รัฐบาลยินดีราคาสินค้าเกษตรหลักปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกำชับช่วยเหลือผลผลิตที่ยังมีปัญหา ยืนยันดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยต่อเนื่อง
ในช่วงนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังปลาบปลื้มยินดีกับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พาณิชย์ ยืนยันว่าประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะยกระดับรายได้เกษตร เพราะสามารถทำให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญสูงขึ้น จนทำสถิติ “นิวไฮ” หรือสูงสุดในรอบ 10 ปี ทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ มันสำปะหลัง รวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้อย่างทุเรียน
ไทยโพสต์ (สนธิรัตน์)- เผย ข้าว-มันสำปะหลังราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาดีสุด ตันละ 18,800 บาท
สมาคมมันสําปะหลัง 4 แห่ง ของประเทศ ประชุมที่อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2560/2561
1 มิถุนายน 2561 กลุ่มแม่บ้านในอำเภอบ้านฉาง นำมันสำปะหลังห้านาที มาแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว ทั้งมันทอดและเฟรนช์ฟรายส์หลากรส และได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีแพคเกจหรู เพิ่มมูลค่าสินค้าจนเป็นที่ต้องการของตลาด
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเตือน ระวังการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ถือเป็นความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ของนักวิชาการเกษตรไทยสามารถปรับปรุงมันสำปะหลัง จากเดิมทีแปรรูปเป็นได้แค่แป้งมันราคาถูก ให้กลายเป็นแป้งมีราคาแพง นำไปทำเบเกอรีได้เหนือชั้นกว่าแป้งข้าวสาลี
ฝนตกน้ำท่วมขังไร่มันสำปะหลัง เกษตรกรโคราชเดือดร้อน ต้องเร่งขุดหัวมันขายก่อนกำหนด หลังหัวมันเริ่มเน่าเสีย
สศก. เจ้าภาพหลัก จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4 หารือแนวทางความร่วมมือในภูมิภาค หวังปูทางอำนาจการต่อรองกับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยและอาเซียน รุกเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนหยัดแชมป์ ในฐานะผู้ส่งออกอันดับ 1 ของตลาดโลก
ฝนตกน้ำท่วมขังไร่มันสำปะหลัง เกษตรกรโคราชเดือดร้อน ต้องเร่งขุดหัวมันขายก่อนกำหนด หลังหัวมันเริ่มเน่าเสีย เกษตรกรในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ต่างเร่งขุดหัวมันสำปะหลังกันอย่างคักคัก ภายหลังจากที่เมื่อช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังอยู่ในไร่มันสำปะหลังติดต่อกันหลายวัน และหัวมันสำปะหลังเริ่มที่จะเน่าเสีย โดยมีเชื้อราขึ้นตามหัวมันอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับมันสำปะหลังที่เกษตรกรปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง
12345678910...