Language :
EMK-C-01

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

    
ค้นหา :
 
Being prominent in home diet, the starch is also one of the important ingredients which is widely distributed in nature. Tapioca is the starch extracted from the cassava root which is native to South America. Tapioca starch is widely used in industrial, commercial and residential applications.
กาฬสินธุ์-2 สามีภรรยาหันอาชีพบดลำต้นมันสำปะหลังส่งฟาร์มเลี้ยงโคออร์เดอร์พุ่ง แล้วกว่า 50 ตัน
จังหวัดยโสธร เปิดงาน “ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่” เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2560/2561 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอกว่า 350 คน
เข้าสู่ฤดูแล้ง สภาพอากาศร้อนทำให้โรคแมลงศัตรูต่างๆระบาดเข้าทำลายหาแหล่งอาหาร โดยเฉพาะในแปลงมันสำปะหลัง ช่วงนี้นอกจากเพลี้ยแป้งกัดกินยอดใบอ่อนมันสำปะหลัง หลายพื้นที่ยังเกิดโรคพุ่มแจ้ ที่มีเพลี้ยจักจั่นเป็นพาหะนำโรค
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ การผลิต ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
วันที่ 8 มี.ค. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ สนธิกำลังร่วมกับ ทหาร มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ตำรวจ ศปทส.ภ.5 ตำรวจ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง ตำรวจ ตชด.33 เชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ทุ่งฝายและ เฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำปางในการตรวจสอบพื้นป่าที่ถูกบุกรุก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเป็นขนม (2) Workshop on “Cassava Dessert” (2) วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 – 15:30 น. ห้องประชุม SSH-Workshop II อาคาร 18 (อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
วันที่ 12 มี.ค.2561 นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 นายพนิต หมวกเพชร สารวัตรเกษตรกรมวิชาการเกษตร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 10 นาย บุกตรวจยึดสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็น สารเร่งโฮโมน ปลอม
TMB Analytics ชี้ปี 2560 ราคามันสำปะหลังและข้าวแนวโน้มสดใส ดันเศรษฐกิจภาคเหนือ อีสานคึกคัก อ้อย ยาง ปาล์ม ปริมาณผลผลิตเพิ่ม ชดเชยกับราคาที่ลดลง แนะเกษตรกรรวมตัวลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับภาครัฐเพิ่มการใช้ในประเทศเพื่อลดพึ่งพิงการส่งออก
สถานการณ์สินค้าเกษตรช่วงไตรมาสแรก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ มันสำปะหลัง และยางพารา ราคาสดใส เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ และยางพาราในบางพื้นที่ใกล้หยุดกรีด ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย
เกษตรกรชาวอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ที่เคยปลูกมันสำปะหลังแต่ทนต่อราคาที่ตกต่ำไม่ไหว จึงแบ่งพื้นดินบางส่วน หันมาทดลองปลูกมันเทศสายพันธ์ญี่ปุ่น ที่กำลังป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้มากกว่า 3 เท่า ของทุนที่ลงไป
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ว่า สถานการณ์สินค้าเกษตรทั่วไปราคาอยู่ในระดับดี
ผู้สื่อข่าวได้ร่ายงานว่า หลังจาก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกลงมาติดต่อกันนานหลายวัน ส่งผลดีกับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ใน อำเภอจักราช และ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลังว่า ตลาดราคามันสำปะหลังขณะนี้มีราคาดีมาก มันสำปะหลังยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด
การผลิต ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในอำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน
“สนธิรัตน์” พบ “เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด-มันสำปะหลัง” หลังมาตรการบริหารจัดการดันราคาข้าวโพดทะลุกก.ละ 9.50-9.60 บาท และมันสำปะหลัง กก.ละ 2.40-2.50 บาท เร่งแนะเกษตรกรลดต้นทุน ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามที่คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นให้ขายสินค้าไม่ควรต่ำกว่าราคาประกาศส่งออกมันเส้น เอฟ.โอ.บี. ณ เกาะสีชัง มาระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ปี พ.ศ. 2560/2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการร่วมฯ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
นนทบุรี 26 ก.พ. - รัฐมนตรีพาณิชย์ยันเกษตรกรผู้ปลูกมัน-ข้าวโพดจะดูแลราคาให้ดี แต่เกษตรกรต้องปรับคุณภาพและดูปริมาณด้วย
เกาะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรช่วงไตรมาสแรก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ มันสำปะหลัง และยางพารา ราคาสดใส เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ และยางพาราในบางพื้นที่ใกล้หยุดกรีด ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย รวมถึงแนวทางบริหารและแก้ไขปัญหาภาครัฐ ช่วยเกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น
12345678910...