Language :
EMK-M-01

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

นิติบุคคลหรือหน่วยงาน

ประเภท :   ผู้ซื้อ ผู้ขาย บุคคลทั่วไป
   

ผู้ขาย สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้
     
ประเภทสมาชิก :  
     
หมายเลขผู้ทำการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐาน (ผค.) (ถ้ามี) :
 
     
     
* หน่วยงาน/สถานประกอบการ :  
*ประเภท:  


 
* ที่อยู่ :  
จังหวัด :  
     
อำเภอ :  
     
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
     
มือถือ :  
     
แฟกซ์ :  
     
* อีเมล์ :  
* ชื่อผู้ใช้ :  
* รหัสผ่าน :
(ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร)
 
* ยืนยันรหัสผ่าน :  
* เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :  
สินค้าที่สนใจ :
(เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)
      
ข้อตกลงและเงื่อนไข
สมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของท่านที่ให้มาเป็นเท็จ ทางระบบจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า